Industri- och tjänstesektorerna i Sverige

Publicerat: 2 mars, 2024

Industrisektorn, som bidrar med 24 % till BNP, kännetecknas av stark tillverkningsverksamhet inom stål, fordon och kemikalier. Samtidigt spelar tjänstesektorn, särskilt telekommunikation och IT, en central roll och sysselsätter 80 % av arbetskraften och bidrar med 63,6 % till BNP. Sveriges öppna handelspolitik syns tydligt i handelsöverskottet och den strukturella balansen i utrikeshandeln, vilket belyser landets starka globala handelsförbindelser.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.