Introdukion till aktieägaravtal

Publicerat: 13 mars, 2022

I ett aktieägaravtal kan delägarna ta in bestämmelser om vad som ska gälla i bolaget vid eventuella framtida händelser och därmed undvika konflikter vid meningsskiljaktigheter.