Investeringsberäkning – en introduktion

Publicerat: 25 april, 2021

En investeringsberäkning är en kvalificerad bedömning av en investerings långsiktiga lönsamhet. Det kan gälla till eventuella inköp av ny utrustning, nya lokaler, jämföra olika tillverkningsmetoder etc. Internräntemetoden är ett verktyg för att bestämma den förväntade lönsamheten i en ny investering. Den beräknar internräntan, den räntesats som investeringen avkastar. Genom att jämföra internräntan med kalkylräntan – d.v.s. uppsatta avkastningskrav, kan investeringens lönsamhet avgöras. • Bl.a.. kan investeringsbedömningar göras med internräntemetoden som tar fram om investeringen är lönsam om dess faktiska avkastning per år är högre än avkastningskravet.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling.