Kort om vad ett företag äger – materiella och immateriella

Publicerat: 19 juni, 2021

Materiella tillgångar är t.ex. möbler, inventarier och fastigheter. De immateriella tillgångarna kan vara t.ex. vara varumärke, patent, kontrakt, hyror, kundlistor, licenser.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Skicka gärna ett meddelande till mig vid e.v. frågor via john.liden@tactic.se.