Management buy-out

Publicerat: 6 februari, 2019

Värdering, del 5 – MBO Management buy-out förekommer till och från och fordrar en värdering för att undvika skattepåföljder.

MBO är en transaktion där den befintliga företagsledningen eller del av den köper ut en affärsverksamhet. Det är därför viktigt att företaget värderas så att inte företagsledningen får köpa aktierna till ett lägre pris än marknadsvärdet. Skulle så kunna misstänkas så finns en uppenbar risk för en ”skattesmäll”.

Gör istället rätt från första början och inhämta en oberoende professionell värdering, som finns som ett underlag i en förestående MBO. Vi på TACTIC Företagsförmedling hjälper gärna till så att det blir rätt redan från början.

// Sten-Ove Eriksson
V D/Auktoriserad Företagsmäklare

Våra kontor