Några sätt att få ditt företag att växa

Publicerat: 17 juni, 2021

Bland det som hjälper att stärka kundbasen är t.ex.

1. Lär känna dina kunder
– Förstå dina kunders behov och utveckla produkter och tjänster som uppfyller dessa behov. Du kan få inblick i dina kunder genom att anpassa dina tjänster och uppmuntra dem att ge dig feedback.

2. Erbjud bra kundservice
– Sträva efter att din kundservice är exceptionell och gå en extra mil när du kan. Dina kunder kommer inte bara ihåg bra service, de kommer också mer sannolikt att hänvisa andra till dig.

3. Vårda befintliga kunder och leta efter nya möjligheter
Ha strategier på plats för att vårda befintliga kunder, som att hålla kontakten med dem via ett e-nyhetsbrev eller låta dem veta om reklamevenemang i förväg. Leta samtidigt efter möjligheter att få mer arbete och bygg din kundbas. Se till att du hittar rätt balans mellan att vårda kunder och hitta nya.

4. Använd sociala medier
– Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra ditt företag för potentiella kunder och få värdefull insikt genom ”socialt lyssnande”. Genom det kan du ta reda på vad kunder säger om dig, få inblick i deras beteende, identifiera nyckelord och trender som tilltalar din målmarknad och därmed förbättra din kundservice. Sociala medier kan hjälpa dig att bygga din affärsprofil och locka nya kunder.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.