Olika sätt att mäta kundernas lojalitet

Publicerat: 30 juni, 2021

Då kundlojalitet mäts krävs det att man tittar på både kunders känslor och handlingar. Kunder kan säga att de är lojala men agerar annorlunda. Därför kommer en mätning av både kundkänslor och deras interaktioner att ge en större bild av kundlojaliteten .
Inkomstbaserade lojalitetsmått tittar på vart kunders pengar tar vägen. Fortsätter kunder att spendera dem med dig? Spenderar de mer? Eller väljer de att spendera någon annanstans?

Det finns ett kvalitetsmått som heter NPS (Net Promoter Score) Nyckeltalet används i kundundersökningar under en period  för att göra en så komplett analys som möjligt.