Penningtvättlagen

Publicerat: 29 maj, 2017

Den 15 mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige. Den ska förhindra att bland andra banker och andra inblandade i penningtransaktioner används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder.
I korthet innebär lagen att vi måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Därför måste vi ha god kunskap om alla inblandade innan en affärsrelation inleds. Bankerna har en större uppföljning och noggrannhet än den vi har då vi ”endast” är den förmedlande länken, men vi har ett ansvar att noga kontrollera vem vi gör affärer med.

Identifiera

Lagen innebär att de vi inleder ett affärssamtal med alltid måste legitimera sig när förhandlingar inleds och innan ett köpeavtal blir undertecknat. Är inte det klart kan hela affären gå om intet och vi kan stå som skadeståndsskyldiga då vi inte undersökt en persons rätta identitet när affären senare ska avslutas genom en penningtransaktion oftast i bank eller genom banksystemet.

Mer information om Penningtvättlagen>>

Då vi driver en verksamhet som ligger under Lagen om Penningtvätt måste man ha anmält sin verksamhet till Bolagsverket. De lämnar ett intyg att man kan bedriva fortsatt verksamhet utan att riskera sanktioner från myndigheter.
Företagsmäklare inom TACTIC Företagsförmedling följer dessa lagkrav. 

Vid val av samarbetspart, i samband med, ett förvärv av företag, ska du välja sådan företagsmäklare som lever upp till lagens krav.  I annat fall finns risken att en affär kan gå om intet.

Kontakta

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Penningtvättlagen, vänligen kontakta TACTIC Företagsförmedlings V D, Sten-Ove Eriksson, 070-541 04 05.