Rekordmånga ägarskiften att vänta

Publicerat: 14 augusti, 2018

Under de närmaste åren kommer antalet ägarskiften i svenska företag att nå rekordnivåer. Anledningen är att 14 procent av Sveriges företagare är mellan 65 och 74 år.

Swedbank och sparbankerna har analyserat statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat och en undersökning från Sifo – och kommit fram till att 68 000* av Sveriges företagare är över 65 år. Det är 14 procent av företagarna i Sverige, och mer än dubbelt så mycket som EU-genomsnittet som ligger på sex procent. På tio år har andelen företagare över 65 år i Sverige stigit från nio till 14 procent. Bara Portugal har en högre andel äldre företagare än Sverige.

– Att företagare upplever att deras arbete är meningsfullt och att arbetsglädjen ligger till grund för ett längre arbetsliv är positivt. Som företagare är det dock extra viktigt att se till att ha egna pensionslösningar och försäkringar på plats för att skapa större frihet i hur länge man ska fortsättas jobba, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

2005 avskaffades arvs- och gåvoskatten och ett av motiven var att underlätta generations- och ägarskiften i småföretag. Enligt en Sifo-undersökningen som genomförts på uppdrag av Swedbank och sparbankerna räknar 25 procent av dagens företagare med att arbeta till de är minst 68 år. En av anledningarna är att det är en ekonomisk nödvändighet.

Resultat har tidigare lyft frågan om generationsskiften. Oavsett om företaget går vidare inom familjen eller säljs till en extern köpare är det viktigt att planera. Alla typer av generationsskiftare kräver hjälp av rådgivare som kan fungera som en bro mellan det gamla och det nya.

Räkna också med att ett skifte tar tid. Många gånger mellan två och fem år. Främst handlar det om mognadsprocessen och planeringen; man ska ställa in sig på att skifta, föra över kunskap, tänka igenom alla strukturer och hur man vill att företaget ska se ut i framtiden, med mera.

Charlotta Marténg

Källa: https://www.tidningenresultat.se/#pl:/resultat/article/rekordmanga-agarskiften-att-vanta

TACTIC Företagsförmedling kommenterar:

Läs gärna https://tactic.se/blogg/agarskiften-ett-problem-eller-mojlighet/
* enligt vår egen undersökning handlar det om mer än 200 000 personer eller strax under 20 procent av Sveriges företagare.

Här följer våra fem första och viktigaste råd, https://tactic.se/tips/ 

  • 1. BESLUTET – SÄLJA NU ELLER SEN?
  • 2. TA HJÄLP
  • 3. MAXIMERA VÄRDET
  • 4. UNDVIK RYKTESSPRIDNING
  • 5. VÄLJ RÄTT KÖPARE

Välkommen att kontakta TACTIC Företagsförmedling och någon av de närmare 20 företagsmäklare vi har runt om i Sveriges avlånga land.
eller
info@tactic.se

Välkommen till TACTIC Företagsförmedling

Sten-Ove Eriksson
VD / Auktoriserad Företagsmäklare