Skillnader mellan fastighets- och företagsförsäljning

Publicerat: 25 mars, 2021

Till skillnad från att sälja fastigheter finns det många komponenter att ta hänsyn till i ett företag som ska säljas. Det kan exempelvis ha inventarier, lager, goodwill, konkurrens, kundfordringar och leverantörsskulder. Kanske kundstocken består till stor del av ett fåtal kunder med mera. Allt detta måste beaktas vid fastställande av prissättningen, för att inte tala om någon fastighet som också kan inkluderas. Det är kombinationen av alla delarna som fastställer det slutliga priset.