Vad är grunderna för att driva ett företag?

Publicerat: 3 juli, 2022

Om vi utgår ifrån att affärsplanen, inklusive marknadsplanen och undersökning av potentiella kunder så är några av byggstenarna för optimal framgång:

  • Marknadsföring- förenklat aktiviteter som företag utför för att få nya kunder och behålla befintliga.
  • Finansiering.
  • Produktion om ditt företag har en produkt som ska tillverkas. Produktivitet är också relevant inom ämnet och är ett mått på hur mycket man producerar per arbetstimme eller månad eller per anställd eller liknande. Man kan säga att produktivitet är ett mått på hur effektiv produktionen är.
  • Distribution – förmågan att sprida eller förmedla tjänster och/eller varor.

Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare
TACTIC Företagsförmedling