Vad ett företag äger – materiella och immateriella

Publicerat: 10 april, 2021

Materiella tillgångar är t.ex. möbler, inventarier och fastigheter. De immateriella tillgångarna kan vara t.ex. vara varumärke, patent, kontrakt, hyror, kundlistor, licenser.

//

Mvh

John Liden