Vad ligger i horisonten för ditt företag?

Publicerat: 19 april, 2023

Varje företagare behöver veta vad dennes huvudsakliga verksamhet är och hur möta sina kunders behov. Även när marknaden är instabil behöver företaget en horisont, en vision om vart det vill gå och för att försöka uppnå en unik position och permanent generera dynamiska konkurrensfördelar genom att tydligt definiera företagets väsentliga färdigheter, eller kärnkompetens.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.