Värdera företag med diskonterad kassaflödesanalys

Publicerat: 15 maj, 2021

Affärsgurun Warren Buffett använder vad som kallas en diskonterad kassaflödesanalys. Han tittar på hur mycket pengar verksamheten genererar varje år, projekterar det i framtiden och beräknar sedan värdet av kassaflödesströmmen – ”diskonterad” – med hjälp av den långfristiga statsskuldsräntan.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling 0709 – 217 217.