Värderingssituationer

Publicerat: 5 februari, 2019

När kan det vara aktuellt att göra en Värdering? Här några tillfällen;

 • Försäljning av företag
 • Förvärv av företag
 • Samgående av företag
 • Värdering, enskilda tillgångar
 • Ny kompanjon/lösa ut kompanjon
 • Kontrollbalansräkning
 • Anskaffa riskkapital
 • Bankfinansiering
 • Börsintroduktion
 • Skapa incitamentsprogram
 • Bodelning 
 • Generationsskifte
 • Vi agerar helt oberoende i våra uppdrag, vilket är en trygghet för de som berörs.

Välkommen att kontakta oss – Våra kontor