Följa upp företagsbudget

Publicerat: 20 januari, 2024

Några steg och bästa praxis för att följa upp budgetar effektivt:

Skapa en jämförelsesbas: För att kunna följa upp din budget behöver du ha en grund att jämföra med. Det innebär att du bör ha en noggrann och realistisk budgetplan att utgå ifrån.

Kontinuerlig övervakning: Det är viktigt att inte bara skapa en budget och glömma den. Istället bör du övervaka din ekonomiska situation regelbundet, gärna månadsvis eller kvartalsvis.

Jämför faktiska resultat med budget: För att följa upp din budget måste du jämföra de faktiska ekonomiska resultaten med vad du hade planerat. Detta kan innebära att du tittar på dina inkomster, utgifter och eventuella avvikelser från budgeten.

Identifiera avvikelser: Om du upptäcker avvikelser mellan din faktiska ekonomiska situation och din budget, är det viktigt att identifiera orsakerna till dessa avvikelser. Är du överskridande på vissa utgifter? Har dina inkomster varit lägre än förväntat?

Analysera orsakerna: Efter att ha identifierat avvikelser är det viktigt att utföra en noggrann analys av orsakerna bakom dem. Det kan vara att du behöver justera din budget eller dina utgifter, eller att du behöver ta åtgärder för att öka dina inkomster.

Justera budgeten om nödvändigt: Om du upptäcker att din ursprungliga budget inte är realistisk eller behöver anpassas, var beredd att göra ändringar. Det kan innebära att du minskar vissa utgifter eller ökar dina sparinsatser.

Måluppfyllelse: Utvärdera om du är på väg att uppnå dina ekonomiska mål baserat på dina faktiska resultat och justeringar av budgeten.

Skapa rapporter: Använd ekonomiska rapporter och diagram för att visualisera din ekonomiska utveckling över tid. Detta kan göra det enklare att identifiera trender och problemområden.

Följ upp regelbundet: Följ upp din budget regelbundet, helst månatligen eller kvartalsvis. Detta hjälper dig att vara proaktiv och vidta åtgärder i tid om det behövs.

Lär av erfarenheterna: Använd följdprocessen som ett tillfälle att lära dig och förbättra dina ekonomiska färdigheter och beslutsfattande. Ju mer du följer upp och analyserar din budget, desto bättre blir du på att hantera din ekonomi.

 

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.