Earnout – en introduktion

Publicerat: 5 mars, 2023

illäggsköpeskilling (Earnout) är en prismekanism som används vid framförallt företagsförvärv för att reglera köparens betalning till säljaren.