Budgetering och budgetkontroll

Publicerat: 8 maj, 2023

Målet med budgetering och budgetkontroll i en affärsorganisation inkluderar bl.a. planering – att ta fram en detaljerad verksamhetsplan för organisationens olika sektorer och aspekter.
Samordning- att sammanföra och förena till en gemensam plan handlingar i de olika delarna av organisationen.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.