En introduktion till att värdera företag

Publicerat: 4 april, 2023

Att värdera företag kan liknas vid att lägga ett pussel där många bitar sätts samman för att skapa en helhetsbild.

Värderingen kan därefter användas vid till exempel försäljning, köpa ut en delägare eller att en ny delägare ska tas in i företaget. För att värdera ett företag slås två saker fast: Vad det äger och vad det tjänar. Fortsättning

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.