Ett företags strategiska värde

Publicerat: 6 april, 2023

Enkelt förklarat är företagets strategiska värde försäljningen eller vinsten som ett annat företag uppnår genom att köpa ett visst företag och genom deras förmåga att utveckla materiella eller immateriella tillgångar i företaget. Om ett företag har till exempel en ny produkt och den potentiella köparen har en större försäljningskraft och marknadsföringsförmåga, kan de kanske utveckla försäljningen av den nya produkten långt mer än vad som är möjligt för närvarande. Fortsättning

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.