Företagstillväxt omfattar flera dimensioner

Publicerat: 3 april, 2024

Tillväxt i ett företag är ett brett begrepp som omfattar flera dimensioner. Dessa dimensioner inkluderar ekonomiska resultat, marknadsandelar, produkt- eller tjänsteutbud och organisatorisk kapacitet. För att främja tillväxt följer företag vanligtvis strategier som är i linje med deras mål, marknadsförhållanden och resurser. Ett par områden att tänka på när du tänker på företagets tillväxt:

1. Intäktstillväxt: Detta är ofta det enklaste måttet på tillväxt, som spårar försäljningsökningar över tid. Företag kan uppnå intäktstillväxt genom att utöka sin kundbas, öka försäljningen till befintliga kunder eller höja priserna.

2. Expansion av marknadsandelar: Att få en större andel av marknaden indikerar ofta att ett företag överträffar sina konkurrenter. Detta kan uppnås genom marknadsföring, fusioner eller förvärv och innovation.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.