Ger företagsförvärvet tillräckliga inkomster?

Publicerat: 9 april, 2023

Det företag som du vill förvärva bör ge i normalfallen så tillräckligt mycket inkomster att du kan leva på det – det vill säga ett lönsamt företag. Innan du förvärvar se även över vad du eventuellt själv skulle kunna förbättra i det för att göra företaget mer produktivt och lönsamt. Dock, gör inga större förändringar inom den närmaste tiden efter köpet eftersom verksamheten är ju lönsam och det finns redan rutiner med mera som är anledningen till det. Det finns både för- och nackdelar att förändra en verksamhet och då bör du analysera hur en viss förändring i värsta fall kan påverka företaget negativt. Fortsättning

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.