Rörelsekapital – en introduktion

Publicerat: 16 februari, 2023

Kortfattat är rörelsekapital en term inom redovisning som betyder avser omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.