Extern VD- några fördelar

Publicerat: 8 mars, 2023

Extern VD värderas tack vare av sin status som outsider.