Strategisk företagsköpare

Publicerat: 17 mars, 2023

En strategisk köpare är ett företag som förvärvar ett annat företag i samma bransch för att erhålla synergier.