Ktegorisering av småföretagens problem och tillväxtmönster

Publicerat: 24 april, 2023

Att kategorisera småföretagens problem och tillväxtmönster på ett systematiskt sätt som är användbart för entreprenörer verkar vid första anblicken vara en hopplös uppgift. Små företag varierar mycket i storlek och kapacitet för tillväxt. De kännetecknas av handlingsoberoende, olika organisationsstrukturer och olika ledningsstilar.

Men de upplever alla vanliga problem som uppstår i liknande skeden i deras utveckling. Dessa likhetspunkter kan organiseras i ett ramverk som ökar förståelsens för företagens natur, egenskaper och problem.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.