Aktiekapital är kapital från företagets ägare

Publicerat: 11 februari, 2023


I Sverige är det lägsta aktiekapitalet för privat aktiebolag 25 000 och för publika aktiebolag 500 000 kr. Kortfattat motsvarar aktiekapitalet de aktier som aktieägarna innehar som bevis för att de äger bolaget och aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.