Att sälja företag är komplicerat

Publicerat: 8 februari, 2023

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/LgJ8CkWIrxo” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe> En företagsmäklare är rekommenderat då det finns det en rad ekonomiska granskningar och andra steg som måste vidtas för att processen ska fortsätta.