Basen för kundlojalitet

Publicerat: 16 januari, 2023

Kundlojalitet beskriver en pågående känslomässig relation mellan dig och din kund, som visar sig genom hur villig en kund är att engagera sig med och upprepade gånger köpa från dig kontra dina konkurrenter.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.