Dags som ägare att lämna företaget?

Publicerat: 2 februari, 2022

Det kommer en tid då en ägare måste lämna företaget. Ibland är det resultatet av en strategisk plan, ibland beror det på begränsningar i affärsmodellen. Ett sådant utträde sker ofta i form av företagsförsäljning, överföring av äganderätten eller, i mindre lyckliga fall, upplösning av företaget helt och hållet.