En företagares mentala styrka

Publicerat: 30 april, 2023

Din mentala styrka kan byggas upp med tiden. Nyckeln är att utveckla sunda copingstrategier (En copingstrategi är ett sätt att hantera och bemöta knepiga känslor och situationer som kan dyka upp i livet. I ursprungsteorin om copingstrategier beskrivs det som att bemöta och klara av stress. Genom att använda en copingstrategi försöker vi reducera den stressen.), praktisera egenvård och främja en medkännande inre dialog. Enligt förskare bygger vi också vår känslomässiga motståndskraft genom att gå igenom svåra tider.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.