Entreprenörers misslyckande i det tidiga skedet av sin företagsresa?

Publicerat: 3 april, 2022

Anldningarna till att de flesta entreprenörer misslyckas i det tidiga skedet av sin företagsresa är bl.a. att de okritiskt har gått in i sin affärsidé och har t.ex. inte gjort en marknadsundersökning eller ha tillräckligt med startkapital, m.a.o. svag eller ingen likviditet.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.