Ett företags kärnideologi

Publicerat: 4 november, 2022

Vad är kärnideologin för ett företag? En kärnideologi är en delad förståelse av en organisations ”anledning till att vara”. Den tar upp frågan om varför organisationen skapades i första hand. En kärnideologi handlar om organisationens ”karaktär”.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.