Ett företags livscykel

Publicerat: 25 april, 2023

Företag går igenom fyra faser av en livscykel: uppstart, tillväxt, mognad och förnyelse/återfödelse eller nedgång. Att förstå vilken fas du befinner dig i kan göra en enorm skillnad i den strategiska planeringen och verksamheten AV ditt företag.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.