Företagsmål – introduktion

Publicerat: 14 maj, 2022

Ett företagssmål beskriver vad ett företag förväntar sig eller hoppas kunna åstadkomma under en viss period. De flesta företag har detaljer om sina mål och mål i sin affärsplan. En affärsplan är ett formellt dokument som beskriver ett företags mål, strategier och finansiella prognoser.

– Av John Liden, företagsmäklare TACTIC företagsförmedling.