Frågor att ställa till kunder om din produkt

Publicerat: 27 april, 2023

Några frågor du kan ställa för att ta reda på din kunders respons till en viss produkt:

”På en skala från ett till 10, hur nöjd är du med vår produkt?”
”Varför gav du oss den poängen?”
”Kan du förklara de svagheter eller utmaningar du har hittat i vår produkt/tjänst hittills?”
”Vad är bra du med vår produkt/tjänst?”

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.