Funktionella områden avseende företagsledning

Publicerat: 6 september, 2022

I allmänhet omfattar de sex funktionella områdena för företagsledning

  • strategi
  • marknadsföring
  • ekonomi
  • mänskliga resurser teknik
  • utrustning
  • drift

Därför bör alla affärsplanerare koncentrera sig på att undersöka och grundligt förstå dessa områden när de relaterar till den enskilda verksamheten.

Publicerat av John Lidén, marknadsförare och företagsmäklare TACTIC företagsförmedling.