Fyra försäljningsstrategier

Publicerat: 29 april, 2023

De fyra grundläggande säljstrategierna som säljare använder är manusbaserad försäljning, behovstillfredsställande försäljning, konsultativ försäljning och strategisk partnerförsäljning. Olika strategier kan användas med i olika typer av relationer.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.