Grundläggande tillväxtstrategier för företag

Publicerat: 18 december, 2022

Det finns ett antal tillväxtstrategier som kan användas för att expandera din företagsverksamheten, bland dem:

    • marknadspenetration
    • produktutveckling
    • marknadsexpansion och
    • diversifiering

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.