Hur påverkar ledningen en organisations prestation?

Publicerat: 4 maj, 2023

Ledningen är företagets ansikte utåt. Genom sina handlingar och ord hjälper chefer medarbetarna att förstå företagets värderingar, mål och vision och representerar samtidigt företaget mot omvärlden och dess olika intressenter.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.