Innovativ inom affärer

Publicerat: 23 november, 2022

Att vara innovativ inom affärssektorn innebär att tänka på kreativa idéer som löser en konsuments problem eller gör någon aspekt av deras liv mer effektiv. Dessa idéer och lösningar blir affärsidéer, som ger fokus åt en affärsidé och definierar dess praktiska syfte. Att lära sig om olika typer av affärskoncept kan ge dig en större förståelse för hur du skapar dina egna.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.