Introduktion till affärsmål

Publicerat: 2 oktober, 2022

Ett affärsmål är en slutpunkt, prestation eller mål som en organisation vill uppnå på kort eller lång sikt. Affärsmål kan ta många olika former och vara ambitiösa eller motiverande, som att driva en organisation mot ett visst mål som förbättrad kundservice.

Ett affärsmål är en slutpunkt, prestation eller mål som en organisation vill uppnå på kort eller lång sikt. Affärsmål kan ta många olika former och vara ambitiösa eller motiverande, som att driva en organisation mot ett visst mål som förbättrad kundservice.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.