Introduktion till kortsiktig förvaltning

Publicerat: 6 maj, 2023

Kortsiktig ekonomisk förvaltning innebär att budgetera och göra ekonomiska planer för perioder på ett år eller mindre. Vissa långsiktiga finansiella förpliktelser såsom betalningar av bolån måste tas med i ekvationen, men kortsiktig finansiell förvaltning innebär vanligtvis att balansera kortsiktiga intäkter och kostnader.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.