Introduktion till marknadsföring

Publicerat: 2 april, 2023

Några av de delar som inbegriper i marknadsföring är t.ex.:

1. Produkt enheten/föremålet eller tjänsten som säljs. Är det svaret på dina potentiella kunders behov, önskemål och förväntningar? Fortsättning

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.