Moderbolag och koncern

Publicerat: 12 mars, 2023

Moderbolag som har ett eller flera dotterbolag, ingår i en gemensam koncern och där moderbolaget äger andelar direkt i dotterföretaget.