Några steg för ett företags affärsmodell

Publicerat: 24 september, 2022

Exmepel på några steg för ett företags affärsmodell:

  • Definiera problemet du ska lösa.
  • Definiera de kunder som problemet ska lösas för.
  • Definiera nyckelkunden och nyckelproblemet.
  • Definiera en uppsättning möjliga lösningar.
  • Definiera en uppsättning möjliga intäktsgenereringsstrategier för den lösningen och därefter testa och välj.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.