Sälja enskild firma – går det?

Publicerat: 10 mars, 2023

Du kan inte sälja din enskilda näringsverksamhet så som du kan sälja ett aktiebolag – eftersom den enskilda näringsverksamheten är knuten till dig som person. Men du kan sälja allt inkråm, eller först bilda ett aktiebolag eller handelsbolag och sedan sälja bolaget. Använd företagsmäklare för detta.