Uppskatta startupkostnader

Publicerat: 20 augusti, 2022

Om du planerar att starta ett företag är det viktigt att fastställa budgetbehov.

Eftersom varje företag är olika och har sina egna specifika kontantbehov i olika utvecklingsstadier, finns det ingen universell metod för att uppskatta dina startkostnader. Vissa företag kan startas med en mindre budget, medan andra kan kräva avsevärda investeringar i lager eller utrustning. Ytterligare överväganden kan inkludera kostnaden för att förvärva eller renovera en byggnad eller inköp av utrustning.

För att avgöra hur mycket kapital du behöver för att börja med måste du uppskatta kostnaderna för att göra affärer under de första månaderna. Några av dessa utgifter kommer att vara engångskostnader, såsom avgiften för att införliva ditt företag eller priset för en skylt för din byggnad. Vissa kommer att vara återkommande kostnader, såsom kostnaden för verktyg, lager och försäkringar.

När du identifierar dessa kostnader, avgör om de är väsentliga eller valfria. En realistisk startbudget bör endast innehålla de saker som är nödvändiga för att starta ett företag.

Dessa väsentliga utgifter kan delas in i två separata kategorier: fasta och rörliga. Fasta utgifter inkluderar hyra, el, administrativa kostnader och försäkringskostnader. Rörliga kostnader inkluderar lager-, frakt- och förpackningskostnader, försäljningsprovisioner och andra kostnader i samband med direktförsäljning av en produkt eller tjänst.

Det mest effektiva sättet att beräkna dina startkostnader är göra en kalkyl som listar både engångskostnader och återkommande kostnader.

Publicerat av John Lidén, marknadsförare och företagsmäklare TACTIC företagsförmedling.