Vad är affärsstrategier?

Publicerat: 26 september, 2023

Affärsstrategier är en uppsättning åtgärder som utförs i ett företag för att skapa en konkurrensfördel. Det finns olika typer av strategier, som t.ex. konkurrenskraftig (produkt och marknadsföring), funktionell (resursoptimering) och företag (företagsimage).

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.