Vad är affärsutveckling?

Publicerat: 29 november, 2022

I de mest enkla termer kan affärsutveckling sammanfattas som de idéer, initiativ och aktiviteter som bidrar till att göra ett företag bättre. Detta inkluderar ökade intäkter, tillväxt i termer av affärsexpansion, ökad lönsamhet genom att bygga strategiska partnerskap och fatta strategiska affärsbeslut.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.